Andrejsalā apskatāmas jaunās koncertzāles potenciālās novietnes skices

Interesentu apskatei Andrejsalā izvietoti Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) maģistra studiju programmas atzinīgāk novērtētie studentu darbi. Kopā mācību programmas ietvaros tika izstrādāti 22 darbi, kas atspoguļoja priekšlikumus Nacionālās akustiskās koncertzāles novietnei Rīgā. Latvijas Arhitektu savienības izveidotā ekspertu grupa ir izvirzījusi trīs potenciālās koncertzāles novietnes, kur Andrejsala pēc arhitektu analīzes un iegūto punktu skaita ierindojās pirmajā vietā.

RTU studenti izstrādāja vairākus projektus Andrejsalai, Andrejostas ielai 17, kas Latvijas Arhitektu savienības ekspertu grupas vērtējumā ierindojās pirmajā vietā no sākotnēji izvirzītajām 36 potenciālajām akustiskās koncertzāles novietnēm Rīgā.

Studenti projektu izstrādē ir ņēmuši vērā ne vien koncertzāles novietojumu, t.i. valstij piederošo zemes īpašumu, bet arīdzan izstrādājuši detalizētu plānojumu Andrejsalas apkārtnei, akcentējot šīs teritorijas daudzās priekšrocības kā piemērotākajai koncertzāles novietnei. Studenti savos darbos ir izstrādājuši un attīstījuši idejas arī pieguļošo teritoriju plānojumam tā, lai koncertzāle nākotnē veicinātu arī visas apkaimes attīstības potenciālu.

"Rīgas Tehniskās universitātes studenti 15 gadu garumā ir uzprojektējuši aptuveni 300 akustiskās koncertzāles projektus dažādām Rīgas vietām. Andrejsalā redzama neliela daļa no visu projektu klāsta. RTU arhitektūras fakultāte mācību ietvaros risina pilsētai nozīmīgus arhitektūras jautājumus, tādējādi iesaistot topošos arhitektus aktuālu jautājumu izpētē,” komentē RTU mācībspēki.

RTU studentu uzdevums bija izstrādāt projekta priekšlikumus Nacionālās akustiskās koncertzāles dažādām novietnēm Rīgā. Novietņu izvēlē studenti balstījās uz iepriekš rūpīgi izstrādātu pētījumu studiju programmas ietvaros, kā arī uz Latvijas Arhitektu savienības piedāvātajām 36 novietnēm, kur gala rezultātā nonāca pie septiņām atbilstošākajām, tajā skaitā Andrejsalas.

Studentu darbi Andrejsalā, blakus restorānam “Aqua Luna”, būs apskatāmi visu septembri.