Izsludina jaunā pasažieru termināļa arhitektonisko konkursu

“Riga Ropax Terminal” izsludina atklātu metu konkursu par jauna pasažieru un ro-ro kravu termināļa vīziju. Metu iesniegšana paredzēta līdz 2024. gada 25. martam, atvēlot arhitektiem 14 nedēļas ieceres iesniegšanai.

2023. gada jūlijā Rīgas dome apstiprināja Eksportostas dienvidu daļas lokālpānojumu, kas ietver arī jaunā termināļa projekta ieceri un paredz tā realizācijas priekšnoteikumus. Lai tos attiecīgajā lokālplānojumā izpildītu, “Riga Ropax Terminal” izsludina arhitektonisko konkursu ar īpaši atlasītu žūrijas komisiju, kuras sastāvā ietilpst Rīgas domes, Rīgas Brīvostas pārvaldes, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, kā arī Latvijas Arhitektu savienības un pasūtītāja deleģētie pārstāvji.

“Riga Ropax Terminal” ir uzaicinājusi piedalīties konkursā vairākus ārvalstu arhitektu birojus – Berenblum architects no ASV, ALA Arhitects no Somijas, kā arī R-Konsult no Igaunijas, vienlaikus aicinot metus iesniegt arī citiem interesentiem, kuri atbilst konkursa nolikuma prasībām.

Iesniegtos metus vispirms vērtēs tehniskā komisija. Pēc tehniskās komisijas un žūrijas vērtējuma, komisija piešķirs 1.-3.vietu un naudas balvas godalgotajiem metiem. Uzvarētāju paziņošana plānota 2024. gada maija sākumā.

Jauns pasažieru terminālis atzīmētu Rīgu Eiropas kruīza ostu kartē, kā arī nodrošinātu modernu un videi draudzīgu prāmju pasažieru apkalpošanu Rīgā un radītu jaunas iespējas ro-ro kravu segmenta attīstībā. Jaunais terminālis atradīsies Eksportostas dienvidu daļā, kā rezultātā tiks samazināta satiksmes intensitāte Rīgas centrā, samazinot arī skaņas un gaisa piesārņojumu. Eksportostas dienvidu daļas lokāplānojums ietver arī terminālim pieguļošās teritorijas attīstību, tajā skaitā sabiedriskā transporta savienojamības uzlabojumus un apkārtnes labiekārtošanu.  

Plašāku informāciju par konkursa norisi iespējams iegūt šeit: rrt.metukonkurss.lv, kā arī “Riga Ropax Terminal” mājaslapā: www.ropax.lv.