Kādi elementi padara pilsētu perfektu dzīvošanai un strādāšanai?

“Mēs taču visi zinām, kādas ir labas pilsētas, vai ne? Tajās gribam dzīvot, uzturēties. Tās tiek “organizētas” ap cilvēkiem, kas apmainās ar idejām un lietām. Un tas nozīmē, ka jāpiedāvā dažādas funkcijas, to kombinācijas, tostarp dažādās uzņēmējdarbības jomās – no bankām līdz vieglajai rūpniecībai – patiešām plašs biznesa spektrs.


Būtiski ir pulcēt cilvēkus un gādāt, lai viņi justos droši, pacilāti, varētu apmainīties ar domām, produktiem. Lai to panāktu, ir jānodrošina šī dažādība, atšķirīgās funkcijas un to cieša saistība. Un tad mēs nonākam līdz tam, ka visam ir jābūt vienkārši sasniedzamam, līdz patīkamai ārtelpai, līdz ērtam sabiedriskajam transportam. Tas viss kalpo un rada dažādu cilvēku mijiedarbību,” tā saka arhitektu biroja “Hosoya Schaefer Architects” dibinātājs Markuss Šēfers, viens no Riga Port City teritorijas attīstības projekta vienotās koncepcijas izstrādātājiem.