Krasta stacijas projekts: aktualitātes

Projekta iecere ir saskaņota ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, kā arī Rīgas pilsētas būvvaldi. Pašlaik norit būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā.

Projekta koncepcijas trīs galvenie punkti – lietotāja komforts, dabiskās dienasgaismas izmantojums un ēkas atvēršana sabiedrībai.

Tiks atjaunotas vēsturiskās virsgaismas un aizmūrētie pagraba logi. Tiks atjaunoti arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas laikā atklātie otrās gaismas logi starp telpām un izveidoti jauni, jumta plaknē integrēti logi. Tas ēkā ļaus ieplūst dabiskajai dienasgaismai, ēku padarot gaišu un mājīgu.

Ēkas centrālā daļa plānota kā transformējama telpa. To būs iespējams izmantot gan biroju darbinieku vajadzībai, gan atvērt plašākai sabiedrībai, kā izstāžu telpu un Andrejsalas mācību centru. Lai telpa iegūtu reprezentatīvu sajūtu un apmeklētāju plūsma netraucētu biroja darbiniekiem, centrālajai daļai, pret vēsturisko TEC ēku,  tiek izveidotas 3 jaunas durvis esošo logu vietā. Starp TEC un Krasta staciju veidosies no auto plūsmas nodalīta publiskā ārtelpa.