Rīgas līcī starptautiskas naftas avārijas seku likvidācijas mācības

No 30. augusta līdz 1. septembrim, Rīgas līcī un tā piekrastē notiks ikgadējās Starptautiskās Baltijas jūras avāriju seku likvidācijas mācības BALEX 2023. Mācības organizē Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienestu (NBS KAD) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD).

Mācību mērķis ir pārbaudīt Baltijas jūras valstu gatavību vienoti reaģēt naftas produktu un kaitīgo ķīmisko vielu noplūdes gadījumā. Mācībās piedalīsies 11  militārie un  civilie  kuģi, kas aprīkoti ar naftas piesārņojuma likvidēšanai nepieciešamo aprīkojumu, no 8 Baltijas jūras valstīm – Dānijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Vācijas, Zviedrijas, kā arī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Patruļkuģu eskadras štāba un apgādes kuģis A-90 “Varonis”, krasta apsardzes kuģis KA-14 “Astra” un Valsts Robežsardzes patruļkuģis “Rānda”. 

Praktisko piekrastes mācību mērķis ir ne tikai pārbaudīt un attīstīt ugunsdzēsēju glābēju un citu iesaistīto dienestu sadarbību naftas piesārņojuma seku likvidēšanas darbos, bet arī pārbaudīt, cik efektīvi norisinās starptautiskās palīdzības pieprasīšana un saņemšana. 

Starptautiskās naftas avāriju seku likvidācijas mācības Baltijas jūrā notiek katru gadu saskaņā ar 1992.gada Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvenciju (Helsinku konvenciju), kuras ietvaros Baltijas jūras valstis sadarbojas liela mēroga avāriju seku likvidācijā un gatavības nodrošināšanā.

Vairāk par mācībām lasi Valsts vides dienesta mājaslapā.