Sāks apbūvēt Andrejsalu

Sliedes Andrejsalā paralēli Eksporta ielai jau noārdītas, uzbērti celiņi, kas iezīmē nākotnes ielas, graudu elevators darbu pārtraucis, un gatavs ir salas apbūves plāns.

Jau 2023. gada nogalē Pētersalas iela atdursies Daugavā un, iespējams, būs redzami pirmā īres nama pamati vai pat siluets

Tādu ainu Dienas Biznesam intervijā ieskicē SIA RigaPort-City valdes priekšsēdētājs un attīstības direktors Juris Dreimanis.

Ar konkrēti kādas teritorijas attīstību nodarbojas jūsu uzņēmums, un ko tas pārstāv?

RigaPortCity attīstāmā teritorija sākas no Vanšu tilta, tai piekrīt pašreizējais Rīgas pasažieru terminālis, jahtu centrs Andrejosta, visa Andrejsala un Eksporta ostas dienvidu teritorija. Zemesgabaliem šajā teritorijā ir dažādi īpašnieki, tomēr viņi visi ir spējuši vienoties par vienota attīstības uzņēmuma izveidi, kas arī ir SIA RigaPortCity. Kopumā ir runa par 55 hektāriem zemes, kas uzskatāma par bijušo ostas teritoriju. Uzņēmuma uzdevums ir pārraudzīt un attīstīt tā, lai ieguvēji būtu visi, arī Rīgas pilsēta – iedzīvotāji, viesi un pašvaldība, kas iegūs jaunu, izcili sakoptu pilsētas daļu.

Pasažieru terminālis – to likvidēs? Kas notiek ar piestātnēm?

Ir zināms, ka tuvākajos gados osta savu darbību pārceļ vairāk uz ziemeļiem, tostarp pasažieru terminālis pārceļas uz Eksporta ostas dienvidu galu, bet piestātnes gan paliks un tiks izmantotas. Šajās piestātnēs apkalpos kruīza kuģus, jo vieta tūristu uzņemšanai ir izcila. Pasažieru terminālī ir četras labas piestātnes, kuras turpinās izmantot.

Kāds būs ieguvums, pārceļot pasažieru termināli no viena Andrejsalas gala uz otru?

Šī Rīgas pilsētas daļa kļūs klusāka, tīrāka un zaļāka. Tiks panākts tas, ka smago transportlīdzekļu plūsma, kas līdz šim uz prāmi devās pa Krastmalu vai Eksporta ielu, vairs nebūs pilsētas centrā. Tas mazinās transporta noslogojumu, gaisa piesārņojumu, troksni, padarīs klusāku arī vēsturisko centru. Eksporta ostas dienvidu galā piebraukšana būs no Austrumu apvedceļa, no ziemeļu puses, nevis centra. Mēs ticam, ka šis plāns izdosies un arī Rīgas pilsēta no savas puses darīs visu, lai tā būtu.

RigaPortCity teritorija tomēr pilsētai ir stratēģiskas nozīmes attīstības teritorija, bez kuras kvalitatīvas izaugsmes Rīgas pilsēta un jo īpaši šī pilsētas daļa, kas robežojas ar Vecrīgu, UNESCO mantojuma vēsturisko centru un jūgendstila rajonu, nākotnē nav iedomājama.

Esat noslēguši visas teritorijas galvenā plāna jeb māsterplāna izstrādi. Kas plānoja Andrejsalas apbūvi, ko tas paredz?

Māsterplāns būtībā ir teritorijas detālplānojuma nākamais solis – konkrētāk un skaidrāk tiek noteikts, kas katrā vietā varētu būt. Pirms pusotra gada sarīkojām konkursu, kurā piedalījās pieci lieli starptautiski uzņēmumi ar iespaidīgu pieredzi pilsētu ūdensmalu attīstībā, tie piedāvāja savas attīstības vīzijas visai teritorijai.

No pieciem priekšlikumiem atlasījām vienu, bet turpinājām sadarboties ar diviem konkursa dalībniekiem. Pēc mūsu lūguma divi dalībnieki apvienojās vienā komandā. Konkursu uzvarēja Šveices arhitektu-projektēšanas kompānija Hosoya Schaefer Architects AG, kam ir liela pieredze pilsētplānošanā Šveicē, Austrijā, Vācijā un citviet Eiropā. 

Viņiem līdzi komandā nāca Gehl Architects kompānija no Kopenhāgenas, kuras specializācija ir pilsētplānošana, tai skaitā ļoti fokusēti transporta un mobilitātes jomā. Dāņi jau ilgstoši strādā Rīgā un ir labi pazīstami ar vietējo specifiku, pilsētas prasībām, mērķiem, sapņiem, nākotnes izaicinājumiem un birokrātisko kārtību. Tas arī bija iemesls, kādēļ aicinājām šīs divas kompānijas apvienoties vienā komandā mūsu projekta realizācijai. 

Kā papildu balsts komandai pievienojās 1:1 landskab vides arhitekti no Kopenhāgenas un Ēter arhitektu apvienība no Rīgas. Sadarbība izdevās ar uzviju, un ir radīts patiešām iespaidīgs māsterplāns – dokuments uz 300 lapām ar sīku un detalizētu izklāstu par teritorijas attīstību kopumā.

Visu interviju aicinām lasīt Dienas Biznesa portālā.