Turpinās Riga Port City teritorijas attīstības darbi

Riga Port City teritorija ir gatava jaunam attīstības posmam, teritorijas attīstības projekta vienotā koncepcija paredz vairākus iespējamos attīstības scenārijus, padarot šo teritoriju par vienu no modernākajām, funkcionālākajām un daudzpusīgākajām Rīgas centra daļām pašā Daugavas krastā. Teritorija jau tuvākā nākotnē kļūs par ērtu un praktisku vietu dzīvošanai, izglītības iespējām, darījumiem, viesmīlībai, atpūtai un citām vajadzībām. Riga Port City top par apkaimi, kurā apvienotas dažāda tipa funkcijas, bet tās visas vieno augstas kvalitātes publiskā ārtelpa ar tiešu pieeju Daugavas, Andrejostas un Eksporta līča ūdensmalām. Viens no šī projekta svarīgākajiem mērķiem ir palielināt augstas kvalitātes dzīvojamo un darījumu fondu Rīgā, kas rezultātā piesaistītu pilsētas centram arvien lielāku iedzīvotāju skaitu.

Riga Port City respektē teritorijā esošo ostas, dzelzceļa un citu nozaru atstāto industriālo un vēsturisko mantojumu, to ir plānots saglabāt un modernizēt, radot mūsdienīgu vidi, kurā cilvēki izvēlētos dzīvot, strādāt, atpūsties un atgriezties. Šāds teritorijas attīstības scenārijs ir kalpojis par pamatu pasaules līmeņa arhitektu radītajam māsterplānam.   

Riga Port City – unikāls ūdensmalas attīstības paraugs ar industriālo un vēsturisko mantojumu

Starptautiskā arhitektu komanda Šveices arhitektu biroja Hosoya Schaefer Architects speciālistu vadībā ar 1:1 landskab vides arhitektiem un Gehl Architects no Kopenhāgenas, un Ēter arhitektu apvienību no Rīgas ir noslēgusi darbu pie Riga Port City teritorijas attīstības projekta vienotās koncepcijas jeb māsterplāna izstrādes. Teritorijas attīstības plāns piedāvā konkrētus scenārijus, kā revitalizēt šo Rīgas centra apkaimi, izmantojot industriālo mantojumu jaunā kvalitātē, ar jaunām funkcijām, un piedāvāt to iedzīvotājiem un pilsētas viesiem – darbam, atpūtai, dzīvošanai. 

Pirmie darbi jau ir uzsākti – notiek ceļu un publiskās infrastruktūras tīkla 1. kārtas projektēšana, kā arī realizācijai tiek gatavoti pirmie individuālie projekti – augstsprieguma apakšstacijas pārcelšana un integrācija teritorijā pie Eksporta ielas un vairāk nekā 300 īres dzīvokļu kompleksa izbūve Eksporta ielas malā. Teritorijas detālplānojums ir saskaņots ar pašvaldību, māsterplāna izstrāde ir noslēgta, un teritorija ir gatava nākamajiem attīstības posmiem jau šodien!

 

Riga Port City uzdevumi pilsētā

Riga Port City papildinās Rīgas centru ar darbam un dzīvošanai piemērotu infrastruktūru, vienlaikus radot atvērtu, publiski pieejamu pilsētas daļu sabiedrībai un pilsētas viesiem. Attīstības plāns nosaka šeit jauktās apbūves tipa Rīgas centra apkaimi, kas veicinās to, ka cilvēki vēlēsies atgriezties uz dzīvi pilsētas centrā, jo šeit vienuviet būs mūsdienīgi dzīvokļi, biroji, izglītības iestādes, kultūras centri un atpūtas iespējas, turklāt – ar unikālu ūdensmalas sajūtu.

Projekta attīstītāji par vienu no saviem uzdevumiem uzskata iespēju sniegt risinājumu un atbalstu Rīgas pilsētai, kas ļaus palielināt iedzīvotāju skaitu pilsētas centrā, risinot šo Rīgai tik aktuālo problēmu. Pēc projekta attīstītāju domām, ir svarīgi, lai pastaigas attālumā no darbavietas būtu ērta un kvalitatīva dzīves telpa, jo sevišķi, Rīgas centrā, tāpēc Riga Port City risina vairākus ierobežojumus un izaicinājumus, kurus pašlaik izjūt centrā dzīvojošie. Šeit ir paredzēti ievērojami pasākumi, kas ļaus samazināt gaisa piesārņojumu un trokšņu līmeni, tikts samazināta kravas un tranzīta automašīnu kustības plūsma, samazinot arī sastrēgumus šajā pilsētas daļā – būtiska uzmanība tiks pievērsta teritorijas apzaļumošanai un sabalansētai infrastruktūrai.

Attīstības plānā ir paredzēti arī Rīgas ielu un sabiedriskā transporta infrastruktūras papildinājumi – tiks slēgts ceļš uz Eksportostas vārtiem, atstājot šo ceļu satiksmei uz jauno pasažieru ostu. Pašlaik top Pētersalas un Eksporta ielas krustojuma būvprojekts ar Pētersalas ielas pagarinājumu Andrejsalā līdz pat vecajam graudu elevatoram. Saglabājot industriālo mantojumu, tajā pat laikā radot iespējami mazāku ekoloģisko nospiedumu, šo vēsturisko ēku iecerēts pārbūvēt par viesnīcu, saglabājot ēkas ārējā veidola elementus.

Šogad teritorijā uzsākta inženiertīklu un ielu infrastruktūras 1. kārtas izbūve. Tai sekos dzīvokļu kompleksa būvniecība Pētersalas ielas pagarinājuma malā. Būvatļaujas abiem šiem projektiem jau ir saņemtas. Četru daudzdzīvokļu ēku kompleksa būvniecību plānots uzsākt 2024. gadā. Viena no šī projekta prioritātēm ir energoefektivitāte, apvienojot 320 dzīvokļus gan īrei, gan iegādei un piedāvājot pārdomātu un mūsdienīgu plānojumu ar skatu uz Daugavu. Projektā tiek paredzēta arī pazemes autostāvvieta. Nākotnes vīzija paredz arī elektroauto uzlādes stacijas.