Jaunais Riga RoPax Terminal – iespēja Rīgai konkurēt ar lielākajām Eiropas pasažieru ostām

Iecerēts, ka 2025. gadā Rīgas Eksportostas dienvidu daļā darbu uzsāks jauns pasažieru un ro-ro kravu terminālis “Riga RoPax Terminal”, kas ne vien atzīmētu Rīgu Eiropas kruīza ostu kartē, bet arīdzan nodrošinātu modernu un videi draudzīgu prāmju pasažieru apkalpošanu Rīgā un radītu jaunas iespējas ro-ro kravu segmenta attīstībā. Šodien, 27. maijā, tiekoties Rīgas Brīvostas pārvaldei, Rīgas domes, Satiksmes un Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, teritorijas plānošanas uzņēmumam “Metrum”, igauņu arhitektūras birojam “R-Konsult OU” un citiem nozarē un “RoPax” projektā iesaistītajiem, tika apspriesti turpmākie soļi jaunā Rīgas pasažieru termināļa projekta attīstībā. 

Šobrīd starp Rīgas Brīvostas pārvaldi un projekta attīstītāju noslēgts nodomu protokols nolūkā izveidot jaunu pasažieru un kruīza kuģu, kā arī ro-ro kravu apkalpošanas termināli. 2018. gadā tika uzsākta “RoPax” projekta teritorijas daļas lokālplānojuma izstrāde, un pašlaik lokālplānojums ir praktiski sagatavots, lai nodotu to apstiprināšanai Rīgas domei. Pieredzējušā igauņu uzņēmuma “R-Konsult OU” virsvadībā ir izstrādāts termināļa izvietojuma skiču projekts, kas sevī ietver ne tikai termināļa plānojumu, bet arī tam pieguļošās teritorijas attīstību – labiekārtojumu un publiskās zonas, kā arī kvalitatīvu pieeju ūdensmalai, saskaņoti ar plānotajām termināļa funkcijām.  

Tikšanās laikā iesaistītas puses tika aicinātas iepazīties ar projekta plānojumu, ieguvumiem, ko šāda projekta attīstība sniegtu Rīgai kopumā, kā arī iepazīties ar “Deloitte Latvia” veikto tirgus priekšizpēti. “RoPax” projekta attīstītāji kopā ar “Deloitte Latvia” 2021. gada nogalē veica tirgus izpēti, analizējot projekta nākotnes potenciālu. Svarīgākais pētījuma secinājums – šāda termināļa izbūve būtiski veicinās Rīgas ostas konkurētspēju. Šī gada pirmajā pusē ir izstrādāts termināļa skiču projekts, sagatavoti sadarbības piedāvājumi kruīza un prāmju līnijām, un šobrīd galvenais uzdevums ir nodrošināt lokālplānojuma apstiprināšanu.  

Rīgas Brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps: “Moderns, mūsdienīgs pasažieru terminālis Rīgai ar tās Ziemeļvalsts metropoles ambīciju bija vajadzīgs jau sen. Vienlaikus mūsu galvaspilsētas potenciālu kruīzu tūrisma segmentā skaidri apliecina šī gada sezonai pieteiktais rekordlielais kuģu vizīšu skaits Rīgā.

“Riga RoPax Terminal” projekts un iecerētais darbības modelis rada labus priekšnoteikumus gan pasažieriem, gan arī pārvadājumiem, lai Rīga kļūtu par prāmju un kruīzu līniju “mājas” ostu, spējot droši uzņemt un kvalitatīvi apkalpot gan pastāvīgās līnijas, gan Rīgā ienākošos kruīza kuģus. Tās būtu jaunas, stabilas darba vietas un ienākumi kā galvaspilsētas, tā Latvijas ekonomikā, ieguvums Rīgas kopējam tēlam, kā arī tūrisma un pakalpojumu sektoram.

Šobrīd mums visiem - gan Rīgas brīvostas pārvaldei, gan Rīgas domei, gan uzņēmējiem, - ir kopīgi jāstrādā, lai vīzija par jaunu pasažieru ostas termināli iegūtu reālas aprises un īstenotos saskaņā ar projekta izvirzītajiem termiņiem un plānu.”

“Riga RoPax Terminal” projekta vadītāja Jūlija Bērziņa:“Pašlaik aktīvi strādājam pie tā, lai projektam piesaistītu investorus. Pirms pāris nedēļām devāmies uz pasaulē lielāko kruīza industrijas forumu “Seatrade Cruise Global”, kas norisinājās Amerikas Savienotajās Valstīs. Martā piedalījāmies starptautiskajā nekustamā īpašuma un investīciju forumā “MIPIM 2022” Francijā. Pie pašreizējās ģeopolitiskās situācijas ir gana daudz izaicinājumu, bet arī neizmantotas iespējas. Redzam, ka par Rīgu un modernu pasažieru, kruīza un ro-ro kravu termināli ir interese, kas paver iespējas mūsu galvaspilsētai ierindoties Eiropas kruīza kuģu ostu kartē un ne tikai. Arī “Rail Baltica” projekta attīstība rada nepieciešamību pēc moderna pasažieru termināļa, kas kļūtu par vienu no trim Rīgas mobilitātes balsta mezgliem, nostiprinot sauszemes, gaisa un ūdens satiksmi.”