Rīgas osta pārmaiņu priekšā – top jauns pasažieru un ro-ro kravu terminālis

Jaunais Rīgas ostas terminālis atradīsies Eksportostas dienvidu daļā, kā rezultātā tiks samazināta satiksmes intensitāte Rīgas centrā, ko dara prāmju līnijas darbība Rīgas centrā, samazinot arī skaņas un gaisa piesārņojumu. Eksportostas dienvidu daļas lokāplānojums ietver arī terminālim pieguļošās teritorijas attīstību, tajā skaitā sabiedriskā transporta savienojamības uzlabojumus un apkārtnes labiekārtošanu. Jauns pasažieru terminālis ne vien atzīmēs Rīgu Eiropas kruīza ostu kartē, bet arīdzan nodrošinās modernu un videi draudzīgu prāmju pasažieru apkalpošanu Rīgā un radītu jaunas iespējas ro-ro kravu segmenta attīstībā.

Kopš 2018. gada norit darbs pie jauna pasažieru un ro-ro kravu termināļa izveides Rīgā – "Riga Ropax Terminal". Jūnija izskaņā Rīgas domē tika apstiprināts Eksportostas dienvidu daļas lokālpānojums, kas ietver arī jaunā termināļa projekta ieceri, kā rezultātā tiek aktīvi turpināta projekta realizācija. Pašlaik norit darbs pie arhitektoniskā konkursa organizēšanas un investīciju piesaistes. Pie veiksmīgas projekta virzības iecerēts, ka "Riga Ropax Terminal" būvniecība noslēgtos 2027. gada nogalē.


Paralēli visām projekta attīstības stadijām tiek turpināts darbs pie investoru piesaistes. Pie pašreizējās ģeopolitiskās situācijas mūsu reģiona ostām un termināļiem ir daudz izaicinājumu, bet vienlaikus arī neizmantotas iespējas. Par Rīgu un modernu pasažieru, kruīza un ro-ro kravu termināli ir interese, kas tika novērota piedaloties pasaules lielākajā kruīza industrijas forumā "Seatrade Cruise Global" Maiami, Amerikas Savienotajās Valstīs, kā arī starptautiskajā nekustamā īpašuma un investīciju forumā "MIPIM" Francijā, Kannās. Arī "Rail Baltica" projekta attīstība rada nepieciešamību pēc moderna pasažieru termināļa, kas kļūtu par vienu no trim Rīgas mobilitātes balsta mezgliem, nostiprinot sauszemes, gaisa un ūdens satiksmi.


"Riga Ropax Terminal" projekta vadītāja Jūlija Bērziņa: "Pašlaik aktīvi strādājam, lai pēc iespējas tuvākā nākotnē Rīgā būtu jauns pasažieru un ro-ro kravu terminālis. Jūnijā kopā ar Rīgas brīvostas pārvaldi, Stokholmas pilsētu un Stokholmas ostu parakstījām saprašanās memorandu sadarbības stiprināšanai. Sadarbības mērķis ir izveidot ilgtspējīgu pamatu, lai nākotnē spētu atjaunot nozīmīgu jūras transporta maršrutu starp kaimiņvalstīm un nodrošināt klimata neitralitāti. Ar lokālplānojuma apstiprināšanu esam beidzot nonākuši nākamajā projekta attīstības posmā – arhitektoniskā konkursa organizēšana fāzē kopā ar Latvijas Arhitektu Savienību, kur turpmākos mēnešus aktīvi darbosimies pie nolikuma izveides, žūrijas piesaistes un konkursa izsludināšanas publiski.


Šogad "Riga Ropax Terminal" sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi kā projekta vadošo partneri, Stokholmas ostu, Klaipēdas ostu, Stokholmas pilsētu un Vismāras Lietišķo zinātņu, tehnoloģiju, uzņēmējdarbības un dizaina augstskolu iesniedza pieteikumu "Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās (Interreg Baltic Sea Region) sadarbības programmai", lai saņemtu finansējumu izpētes veikšanai par ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanu pasažieru un ro-ro termināļos pilsētas centrā trijās ostās – Rīgā, Klaipēdā un Stokholmā. Šis bija tikai pirmais no vairākiem plānotajiem kopīgajiem pieteikumiem plānotās sadarbības ietvaros.


Uzsākot darbu pie jaunā termināļa projekta idejas, starp Rīgas Brīvostas pārvaldi un pasažieru un ro-ro kravu termināļa attīstītāju tika noslēgts nodomu protokols. 2022. gadā tika izveidota projekta realizācijas darba grupa Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vadībā, piedaloties Rīgas pilsētas, Ekonomikas un Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, starptautiskās lidostas "Rīga" un citu uzņēmumu pārstāvjiem. Darba grupa tika izveidota ar mērķi radīt tādu "Riga Ropax Terminal" projekta gala konceptu, kas apmierinātu visas iesaistītās puses un pēc iespējas labāk papildinātu Rīgas pilsētas attīstības konceptu.


Pērn pieredzējušā igauņu uzņēmuma "R-Konsult OU" virsvadībā tika izstrādāts arī termināļa izvietojuma skiču projekts, kas sevī ietver ne tikai termināļa plānojumu, bet arī tam pieguļošās teritorijas attīstību – labiekārtojumu un publiskās zonas, kā arī kvalitatīvu pieeju ūdensmalai, saskaņoti ar plānotajām termināļa funkcijām.


"Riga Ropax Terminal" projekta attīstītāji kopā ar "Deloitte Latvia" jau 2021. gada nogalē veica tirgus izpēti, analizējot projekta nākotnes potenciālu. Salīdzinājumā ar jau iepriekš apkalpoto pasažieru skaitu prognozēts, ka sekmīgas projekta realizācijas rezultātā pasažieru pieaugums būtu 8%, savukārt ro-ro kravu segmenta pieaugums ¬līdz pat 10%. Svarīgākais pētījuma secinājums – šāda termināļa izbūve būtiski veicinās Rīgas ostas konkurētspēju Baltijas jūras baseinā. Projekta attīstītāja aplēses rāda, ka Rīgā ar jaunu pasažieru termināli gadā varētu sagaidīt līdz pat 150 kruīza kuģiem un 540 kuģiem pasažieru pārvadājumos un kravu segmentā. Kopumā pirmajā jaunā termināļa darbības gadā varētu tikt uzņemti aptuveni 800 000 pasažieru.

 

 Riga Ropax Terminal
Jaunais Riga Ropax Terminal, kas plānots Eksportostas dienvidu daļā, efektīvi apkalpos Rīgas pasažierus vienā no pilsētas trim transporta balsta mezgliem un vienlaikus nodrošinās kvalitatīvas, mūsdienīgas, publiskas komerclietošanas un izklaides iespējas. "Riga Ropax Terminal" viens no mērķiem būs kļūt par kruīza kuģu mājas ostu.


Terminālis ietvers papildu infrastruktūru kruīza kuģu apkalpošanai, ar perspektīvu izveidot kruīza līnijas mājas ostu, ar restorānu un kafejnīcu pieejamību apkaimes iedzīvotājiem, ar skaņas un gaisa piesārņojuma samazināšanu pilsētas centrā un drošas pārvietošanās nodrošināšanu. Nākotnes aplēses liecina, ka jaunais terminālis varētu uzņemt līdz 150 kruīza kuģiem un 540 kuģiem gadā pasažieru un kravu segmentā – 360 prāmju līniju kuģu un 180 ro-ro kuģu. Kopumā pirmajā darbības gadā jaunais terminālis varētu uzņemt aptuveni 800 000 pasažieru.