Par Krasta staciju

2020. gada 28. jūlijā posmā "Zemitāni-Rīga-Krasta" tika uzsākta dzelzceļa infrastruktūras pārbūve – no kopējā dzelzceļa tīkla atslēgta vēsturiskā dzelzceļa stacija – “Rīgas Krasta”. 

Tas nozīmēja, ka Andrejsalas un Andrejostas teritorijas tika pilnībā atbrīvotas no ostas operācijām, atverot tās turpmākai attīstībai, pārtraucot ogļu piesārņojumu un vagonu troksni, ko līdz šim radīja ostas pakalpojumi Rīgas pilsētas centrā. Andrejsalas un Andrejostas teritorijas pēc 115 gadu pārtraukuma kļuva par Rīgas centra daļu.

Kāpēc slēdza Krasta staciju?
Projekta ostas dzelzceļa infrastruktūras pārbūvei Eksporta rajonā būvniecības pirmās kārtas ietvaros tika paredzēta jauna SIA “Rīgas Centrālais Termināls” dzelzceļa infrastruktūras savienojuma izbūve, kas iekļauj pieslēgumu publiskai dzelzceļa infrastruktūrai, rezultātā atslēdzot Andrejsalā esošo “Rīgas Krasta” staciju un izbūvējot jaunu savienojumu uz “Rīgas Centrālā Termināla” un SIA “Signāls P” pievadceļiem. Sliežu ceļa demontāžu un jaunā sliežu ceļa savienojuma izveide ilga no 2020. gada 28. jūlija līdz 30. jūlijam.

Par stacijas vēsturi uzzini vairāk, skatoties Latvijas dzelzceļš veidotajā materiālā.