Ostas Krasta stacija tiek atslēgta no dzelzceļa tīkla – 
Andrejsala pēc 115 gadiem atkal kļūst par Rīgas centra daļu

Turpinoties attīstībai Andrejsalā, “Riga Port City” teritorijā, VAS “Latvijas dzelzceļš” šodien, 28. jūlijā, posmā Zemitāni-Rīga-Krasta uzsāka dzelzceļa infrastruktūras pārbūvi. Rezultātā no kopējā dzelzceļa tīkla ir atslēgta vēsturiskā ostas ogļu dzelzceļa stacija – “Rīgas Krasta”.


Tas nozīmē, ka Andrejsalas un Andrejostas teritorija tiek pilnībā atbrīvota no ostas operācijām, atverot šīs teritorijas turpmākai attīstībai, pārtraucot ogļu piesārņojumu un vagonu troksni, ko līdz šim radīja ostas pakalpojumi Rīgas pilsētas centrā. Andrejsalas un Andrejostas teritorijas pēc 115 gadu pārtraukuma kļūst par Rīgas centra daļu.


Projekta ostas dzelzceļa infrastruktūras pārbūvei Eksporta rajonā būvniecības pirmās kārtas ietvaros paredzēta jauna SIA “Rīgas Centrālais Termināls” dzelzceļa infrastruktūras savienojuma izbūve, kas iekļauj pieslēgumu publiskai dzelzceļa infrastruktūrai, rezultātā atslēdzot Andrejsalā esošo “Rīgas Krasta” staciju un izbūvējot jaunu savienojumu uz “Rīgas Centrālā Termināla” un SIA “Signāls P” pievadceļiem. Sliežu ceļa demontāžu un jaunā sliežu ceļa savienojuma izveidi plānots noslēgt 30. jūlijā.


Valters Māziņš,“Jaunrīgas Attīstības Uzņēmuma” valdes priekšsēdētājs:
“Šis ir vēsturisks brīdis gan Andrejsalai, gan Rīgai. No Andrejsalas teritorijas atkāpjas osta, atbrīvojot Rīgas centru un Daugavas krastu turpmākajai nākotnes attīstībai. Tas nozīmē, ka Andrejsala "Riga Port City" attīstības projekta ietvaros tiek pilnībā atslēgta no “Latvijas dzelzceļa” infrastruktūras un turpmāk dzelzceļa sastāvi šeit vairs nekursēs. Protams, šis ir brīdis, kad “Rīgas Krasta” stacija pārstāj pildīt savas līdzšinējās funkcijas, paverot jaunas iespējas gan šai vēsturiskajai ēkai, gan visai Andrejsalas teritorijai. Pēc sliežu posmu noņemšanas tiks izveidots jauns sliežu ceļš uz ostu jeb tiks īstenota “Rīgas Centrālā Termināla” dzelzceļa infrastruktūras savienojuma izbūve ar pieslēgumu publiskai dzelzceļa infrastruktūrai, turpinot nodrošināt kravu transportu ostai. Esam nolēmuši šo vēsturisko brīdi iemūžināt video un foto formātā, materiālu pēc tam nododot Rīgas pilsētas arhīvam.”


Māris Kleinbergs, VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs:
“Dzelzceļš ir viens no videi draudzīgākajiem transporta veidiem, un VAS "Latvijas dzelzceļš" pastāvīgi meklē arvien jaunus risinājumus, kā organizēt kravu pārvadājumus tā, lai tie pēc iespējas mazāk kaitētu iedzīvotājiem un apkārtējai videi. Jau kopš 2019.gada pavasara akmeņogļu kravu pārvadājumi notiek uz Krievu salas termināli, tādējādi atslogojot pilsētas centru no šīm kravām, un stacijas "Rīgas Krasta” atslēgšana no dzelzceļa tīkla ir kā noslēdzošais posms piesārņojuma mazināšanai Rīgas centrā”.


Kopīgais mērķis ir sagatavot Andrejsalas teritoriju turpmākai attīstībai, vienlaikus samazinot piesārņojuma riskus, piemēram, ogļu putekļus, un trokšņa līmeni, kā arī uzlabojot vides kvalitāti “Riga Port City” un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Darbu rezultātā atbrīvojam teritoriju pašā Rīgas centrā, atdodot to attīstībai, Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.