Koncepcija

Riga Port City projekta koncepcija paredz vairākus attīstības scenārijus, demonstrējot plašākās Rīgas centra teritorijas attīstības iespējas.

Riga Port City kopējā attīstības platība ir 470 000 kvadrātmetri, iekļaujot dzīvojamo, atpūtas un izklaides projektus, kā arī parkus, spēļu laukumus, stāvlaukumus un plašu publisko teritoriju.

Konceptā tiks ņemtas vērā valsts ekonomiskās izaugsmes prognozes, kā arī novērtētas Rīgas attīstības iespējas un tendences. Vispusīgi izanalizēta investīciju vide, nekustamo īpašumu tirgus, infrastruktūras un transporta jautājumi, kā arī citu valstu pieredze, attīstot bijušās ostu teritorijas. Liela uzmanība tiek veltīta arī gaisa kvalitātes, trokšņu līmeņa un vēju ietekmes novērtēšanai.

4,5 km garā upes krasta daļa būs publiski pieejama, ieskaitot tiešo pieeju ūdenim un gājēju promenādi gar upi. Viens no galvenajiem Riga Port City projekta mērķiem ir gājēju un riteņbraucēju infrastruktūras uzlabošana apkaimē.

Jau projekta sākuma attīstības posmā tiks gādāts par ainavas uzlabošanu. Tiek apsvērta pagaidu parku izveide un kopējās publiski pieejamās zonas uzlabošana.